15 juni: werkvergadering Wijnhoeve-feesten:

Vanzelfsprekend hebben wij weer helpers nodig voor deze activiteit, dus ieder een die een handje wil komen helpen is welkom.Voor de start van de vergadering gaan wij strooibriefjes uitdelen in de omgeving. Heb je een uurtje tijd om enkele straten op jouw rekening te nemen, kom dan rond 19u00 af naar de bar.