Statutaire vergadering

Ieder jaar wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering wordt onder andere het programma, inclusief begroting voor 2019 gepresenteerd en ter goedkeuring aan de leden aangeboden. Tevens worden op deze vergadering nieuwe bestuursleden voorgedragen, benoemd en/of bestaande bestuursleden herbenoemd.