Statutaire vergadering

Ieder jaar wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
gehouden. In deze vergadering wordt
onder andere het programma, inclusief begroting
voor 2020 gepresenteerd en ter goedkeuring aan
de leden aangeboden. Tevens worden op deze
vergadering nieuwe bestuursleden voorgedragen,
benoemd en/of bestaande bestuursleden herbenoemd.